राशिफल : वि.सं. २०७८ आषाढ ०७ गते सोमवार, श्री पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन

आजको पञ्चाङ्ग, वि.सं. २०७८ आषाढ ०७ गते सोमवार तदनुसार ई. सं. २०२१ जुन २१ तारिख, राक्षस नामक संवत्सर, शाके :– १९४३, सूर्य उत्तरायण, गृष्म ऋतु, ने.सं. :– ११४१, (तछलाथ्व), इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:०५ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६:५० बजे, काठमाण्डौं, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:११ बजे र सूर्यास्त : साँझ ...

राशिफल : वि.सं. २०७८ आषाढ ०६ गते आइतवार, मनकामना माताले सबैको कल्याण गरुन

आजको पञ्चाङ्ग, वि.सं. २०७८ आषाढ ०६ गते आइतवार तदनुसार ई. सं. २०२१ जुन २० तारिख, राक्षस नामक संवत्सर, शाके :– १९४३, सूर्य उत्तरायण, गृष्म ऋतु, ने.सं. :– ११४१, (तछलाथ्व), इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:०५ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६:५० बजे, काठमाण्डौं, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:११ बजे र सूर्यास्त : साँ...

राशिफल : वि.सं. २०७८ आषाढ ०४ गते शुक्रवार,श्री सन्तोषी माताले सबैको कल्याण गरुन

आजको पञ्चाङ्ग, वि.सं. २०७८ आषाढ ०४ गते शुक्रवार तदनुसार ई. सं. २०२१ जुन १८ तारिख, राक्षस नामक संवत्सर, शाके :– १९४३, सूर्य उत्तरायण, गृष्म ऋतु, ने.सं. :– ११४१, (तछलाथ्व), इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:०५ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६:४९ बजे, काठमाण्डौं, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:११ बजे र सूर्यास्त : साँ...

राशिफल : वि.सं. २०७८ आषाढ ०३ गते बिहीवार,माता बंगलामुखिले सबैको कल्याण गरुन

वि.सं. २०७८ आषाढ ०३ गते बिहीवार तदनुसार ई. सं. २०२१ जुन १७ तारिख, राक्षस नामक संवत्सर, शाके :– १९४३, सूर्य उत्तरायण, गृष्म ऋतु, ने.सं. :– ११४१, (तछलाथ्व), इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:०५ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६:४९ बजे, काठमाण्डौं, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:१० बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६:५९ बजे, पोख...

राशिफल : वि.सं. २०७८ आषाढ ०२ गते बुधवार,माता पथिभाराले सबैको कल्याण गरुन

आजको पञ्चाङ्ग, वि.सं. २०७८ आषाढ ०२ गते बुधवार तदनुसार ई. सं. २०२१ जुन १६ तारिख, राक्षस नामक संवत्सर, शाके :– १९४३, सूर्य उत्तरायण, गृष्म ऋतु, ने.सं. :– ११४१, (तछलाथ्व), इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:०५ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६:४९ बजे, काठमाण्डौं, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:१० बजे र सूर्यास्त : साँझ...

राशिफल : वि.सं. २०७८ ज्येष्ठ ३१ गते सोमवार,आराध्यदेव श्री पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन

आजको पञ्चाङ्ग, वि.सं. २०७८ ज्येष्ठ ३१ गते सोमवार तदनुसार ई. सं. २०२१ जुन १४ तारिख, राक्षस नामक संवत्सर, शाके :– १९४३, सूर्य उत्तरायण, गृष्म ऋतु, ने.सं. :– ११४१, (तछलाथ्व), इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:०५ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६:४८ बजे, काठमाण्डौं, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:१० बजे र सूर्यास्त : साँ...

राशिफल : वि.सं. २०७८ ज्येष्ठ ३० गते आइतवार,भगवान श्रीकृष्णले सबैको कल्याण गरुन

आजको पञ्चाङ्ग, वि.सं. २०७८ ज्येष्ठ ३० गते आइतवार तदनुसार ई. सं. २०२१ जुन १३ तारिख, राक्षस नामक संवत्सर, शाके :– १९४३, सूर्य उत्तरायण, गृष्म ऋतु, ने.सं. :– ११४१, (तछलाथ्व), इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:०४ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६:४८ बजे, काठमाण्डौं, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:१० बजे र सूर्यास्त : साँ...

राशिफल : वि.सं. २०७८ ज्येष्ठ २९ गते शनिवार,मनकामना माताले सबैको कल्याण गरुन

आजको पञ्चाङ्ग, वि.सं. २०७८ ज्येष्ठ २९ गते शनिवार तदनुसार ई. सं. २०२१ जुन १२ तारिख, राक्षस नामक संवत्सर, शाके :– १९४३, सूर्य उत्तरायण, गृष्म ऋतु, ने.सं. :– ११४१, (तछलाथ्व), इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:०४ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६:४८ बजे, काठमाण्डौं, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:१० बजे र सूर्यास्त : साँ...

राशिफल : वि.सं. २०७८ ज्येष्ठ २८ गते शुक्रवार, श्री सन्तोषी माताले सबैको कल्याण गरुन

आजको पञ्चाङ्ग, वि.सं. २०७८ ज्येष्ठ २८ गते शुक्रवार तदनुसार ई. सं. २०२१ जुन ११ तारिख, राक्षस नामक संवत्सर, शाके :– १९४३, सूर्य उत्तरायण, गृष्म ऋतु, ने.सं. :– ११४१, (तछलाथ्व), इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:०४ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६:४७ बजे, काठमाण्डौं, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:१० बजे र सूर्यास्त : स...

राशिफल : वि.सं. २०७८ ज्येष्ठ २७ गते बिहीवार,माता बंगलामुखिले सबैको कल्याण गरुन

आजको पञ्चाङ्ग, वि.सं. २०७८ ज्येष्ठ २७ गते बिहीवार तदनुसार ई. सं. २०२१ जुन १० तारिख, राक्षस नामक संवत्सर, शाके :– १९४३, सूर्य उत्तरायण, गृष्म ऋतु, ने.सं. :– ११४१, (वछलागा), इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:०४ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६:४७ बजे, काठमाण्डौं, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:१० बजे र सूर्यास्त : ...