पोर्चुगलको आप्रवासी कानुनमा परिवर्तन : पहिलो रेसिडेन्सी कार्ड २ बर्ष र नबिकरण गर्दा ३ बर्षको हुने !

  - गणेश पाण्डेय  7231 ??? ???????

लिस्बन ।

पोर्चुगलको संसदद्वारा प्रस्तावित आप्रवासी कानुन अनुमोदन भएको छ। संसदद्वारा प्रास्तावित कानुनलाई मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको छ।

कानुनको प्रस्ताव नं 5 / XIV लाई अनुमोदन गर्दै आप्रवासी निति सरल बनाईएको छ।

आप्रवासी कानुनको नयाँ अनुमोदनमा अस्थाई आवास अनुमति ( टिआर ) को अवधी बढाईएको छ।

 

[visual-link-preview encoded=”eyJ0eXBlIjoiZXh0ZXJuYWwiLCJwb3N0IjowLCJwb3N0X2xhYmVsIjoiIiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cudm9pY2VvZm5lcGFsLnR2LzIwMjAvMDIvNTE5MDIvIiwiaW1hZ2VfaWQiOi0xLCJpbWFnZV91cmwiOiJodHRwczovL3d3dy52b2ljZW9mbmVwYWwudHYvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjAvMDIvU2NyZWVuc2hvdC0yMDIwLTAyLTEwLWF0LTIxLjU3LjQ5LmpwZyIsInRpdGxlIjoi4KSP4KSo4KSG4KSw4KSP4KSo4KSPIOCkquCli+CksOCljeCkmuClgeCkl+CksuCkleCkviDgpLXgpLDgpL/gpLfgpY3gpKAg4KSJ4KSq4KS+4KSn4KWN4KSv4KSV4KWN4KS34KSV4KWLIOCkpuCkvuCkpuCkvuCkl+Ckv+CksOClgCwg4KS44KSu4KS+4KSa4KS+4KSwIOCkuOCkguCkleCksuCkqCDgpJfgpLDgpY3gpKgg4KSX4KSP4KSV4KS+IOCkquCkpOCljeCksOCkleCkvuCksOCksuCkvuCkiCDgpKjgpYgg4KSV4KWB4KSf4KWHICEgIiwic3VtbWFyeSI6IiIsInRlbXBsYXRlIjoidXNlX2RlZmF1bHRfZnJvbV9zZXR0aW5ncyJ9″]

अनुमोदित कानुनको अनुच्छेद १६६ मा उल्लेख छ :

“Artigo 136.º

Simplificação da concessão e renovação de autorização de residência :

Em 2020, a autorização de residência temporária prevista no n.º 1 do artigo 75.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, na sua redação atual, é válida pelo período de dois anos contados da data da emissão do respetivo título e renovável por períodos sucessivos de três anos.”

[visual-link-preview encoded=”eyJ0eXBlIjoiZXh0ZXJuYWwiLCJwb3N0IjowLCJwb3N0X2xhYmVsIjoiIiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cudm9pY2VvZm5lcGFsLnR2LzIwMTkvMTIvNDk4MzkvIiwiaW1hZ2VfaWQiOi0xLCJpbWFnZV91cmwiOiJodHRwczovL3d3dy52b2ljZW9mbmVwYWwudHYvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMTIvUFRfTG92ZV8wLmpwZyIsInRpdGxlIjoi4KSq4KWL4KSw4KWN4KSa4KWB4KSX4KSy4KSu4KS+IOCkuOCkrOCliOCkreCkqOCljeCkpuCkviDgpKzgpKLgpYAg4KSG4KSq4KWN4KSw4KS14KS+4KS44KWAIOCkteClg+CkpuCljeCkp+Ckv+CkruCkviDgpKjgpYfgpKrgpL7gpLLgpYAg4KSq4KS54KS/4KSy4KWLIOCkqOCkruCljeCkrOCksOCkruCkviAgIiwic3VtbWFyeSI6IiIsInRlbXBsYXRlIjoidXNlX2RlZmF1bHRfZnJvbV9zZXR0aW5ncyJ9″]

अनुच्छेद १६६ को अंग्रेजी अनुवाद :

“Article 136 Simplification of the granting and renewal of a residence permit :

In 2020, the temporary residence permit provided for in paragraph 1 of article 75 of Law no. 23/2007, of July 4, in its current wording, is valid for a period of two years from the date of issue of the respective title and renewable for successive periods of three years ”.

This new Law, in its article 136, changes article 75 of Law 23/2007 (Foreigners Law), which provides for the validity periods of Residence Authorizations in Portugal.”

[visual-link-preview encoded=”eyJ0eXBlIjoiZXh0ZXJuYWwiLCJwb3N0IjowLCJwb3N0X2xhYmVsIjoiIiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cudm9pY2VvZm5lcGFsLnR2LzIwMTkvMTIvNDkyMjIvIiwiaW1hZ2VfaWQiOi0xLCJpbWFnZV91cmwiOiJodHRwczovL3d3dy52b2ljZW9mbmVwYWwudHYvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMTIvU2NyZWVuc2hvdC0yMDE5LTEyLTExLWF0LTE3LjI4LjQyLWUxNTc2MDg1MzYzOTYxLnBuZyIsInRpdGxlIjoi4KSq4KWL4KSw4KWN4KSk4KWB4KSX4KS+4KSy4KWAIOCkqOCkvuCkl+CksOCkv+CkleCkpOCkvuCkleCkviDgpLLgpL7gpJfgpL8g4KSm4KS/4KSP4KSV4KS+IOClpyDgpLLgpL7gpJYg4KWt4KWoIOCkueCknOCkvuCksCDgpIbgpKzgpYfgpKbgpKjgpLngpLDgpYEg4KSb4KS+4KSo4KSs4KS/4KSo4KSV4KS+IOCksuCkvuCkl+CkvyDgpKrgpYfgpKPgpY3gpKHgpL/gpJkiLCJzdW1tYXJ5IjoiIiwidGVtcGxhdGUiOiJ1c2VfZGVmYXVsdF9mcm9tX3NldHRpbmdzIn0=”]

अनुच्छेद १६६ को नेपाली अनुवाद :

“धारा १३६ को अनुमति को अनुदान र नवीकरण को सरलीकरण :

२०२० मा, अस्थायी आवास अनुमति कानून २३/२००७, जुलाई ४ को धारा ७५ को अनुच्छेद १ मा प्रदान गरियो कि हालको शब्दमा, सम्बन्धित शीर्षक जारी भएको मितिदेखि दुई वर्षको लागि वैध हुन्छ र लगातार तीन बर्षको अवधिको लागि नवीकरणीय छ।”

यो नयाँ कानूनले यसको अनुच्छेद १३६ मा कानूनको २३/२००७ (विदेशी नागरिक कानून) को धारा ७५ लाई परिवर्तन गरेको छ , जसले पोर्तुगालमा आवास अनुमति वैधता अवधि प्रदान गर्दछ।

आप्रवासी कानुनमा भएको यो संशोधन सहितको परिवर्तनले पहिलो आवास अस्थाई अनुमति ( टिआर ) को वैधता एक बर्षबाट बढाएर दुई बर्ष र दोश्रो र तेश्रो नबिकरण गर्दा ३ बर्षको हुनेछ।

[visual-link-preview encoded=”eyJ0eXBlIjoiZXh0ZXJuYWwiLCJwb3N0IjowLCJwb3N0X2xhYmVsIjoiIiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cudm9pY2VvZm5lcGFsLnR2LzIwMjAvMDIvNTE4MTYvIiwiaW1hZ2VfaWQiOi0xLCJpbWFnZV91cmwiOiJodHRwczovL3d3dy52b2ljZW9mbmVwYWwudHYvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjAvMDIvU2NyZWVuc2hvdC0yMDIwLTAyLTA2LWF0LTE4LjMxLjI4LmpwZyIsInRpdGxlIjoi4KSq4KWL4KSw4KWN4KSa4KWB4KSX4KSy4KSu4KS+IOCkteCksOCljeCklSDgpK3gpL/gpLfgpL7gpJXgpL4g4KSq4KS/4KSh4KS/4KSk4KS54KSw4KWB4KSy4KS+4KSIIOCkj+CkqOCkhuCksOCkj+CkqOCkjyDgpIXgpKfgpY3gpK/gpJXgpY3gpLfgpJXgpYsg4KSq4KWN4KSw4KS24KWN4KSoIDog4KSu4KS/4KSh4KS/4KSv4KS+4KSy4KS+4KSIIOCkuOClgeCkmuCkqOCkviDgpJXgpLjgpLLgpYcg4KSm4KS/4KSv4KWLID8gIiwic3VtbWFyeSI6IiIsInRlbXBsYXRlIjoidXNlX2RlZmF1bHRfZnJvbV9zZXR0aW5ncyJ9″]

अझै सरल भाषामा भन्ने हुने पोर्चुगलमा आप्रवासीहरुले पहिको टीआर कार्ड २ बर्षको र नबिकरण गर्दा दोश्रो वा तेश्रो टीआर कार्ड ३ बर्षको प्राप्त गर्नेछन्। अहिलेसम्म आप्रवासीहरुले पहिलो टीआर कार्ड १ बर्षको र त्यसपछि नबिकरण गर्दा दोश्रो वा तेश्रो टीआर कार्ड २ बर्षको पाउदै आएका थिए।

आप्रवासी कानुनमा यी परिवर्तनहरू सेफको साथसाथै विदेशीहरूको नियमित गर्ने प्रक्रियालाई सहज पार्न र राहत दिन उद्देश्यले परिवर्तित गरिएका हुन्।

आप्रवासीहरुले पाउने पहिलो अस्थाई आवास अनुमति २ बर्ष र नबिकरण गर्दा ३ बर्षको हुने भएतापनि आवेदन शुल्कमा के कति परिवर्तन वा परिमार्जन भएको छ भन्ने उल्लेख गरिएको छैन।

[visual-link-preview encoded=”eyJ0eXBlIjoiZXh0ZXJuYWwiLCJwb3N0IjowLCJwb3N0X2xhYmVsIjoiIiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cudm9pY2VvZm5lcGFsLnR2LzIwMjAvMDEvNTA5MjMvIiwiaW1hZ2VfaWQiOjAsImltYWdlX3VybCI6IiIsInRpdGxlIjoi4KSq4KWL4KSw4KWN4KSa4KWB4KSX4KSy4KSV4KWLIOCkuOCkoeCkleCkruCkviDgpKzgpL7gpLgg4KSt4KSP4KSV4KS+IOCkqOClh+CkquCkvuCksuClgCDgpK/gpYHgpLXgpL7gpJXgpYsg4KSJ4KSm4KWN4KSn4KS+4KSwIOCkl+CksOClgCDgpKjgpYfgpKrgpL7gpLIg4KSq4KSg4KS+4KSH4KSv4KWLICEiLCJzdW1tYXJ5IjoiIiwidGVtcGxhdGUiOiJ1c2VfZGVmYXVsdF9mcm9tX3NldHRpbmdzIn0=”]

यद्यपी, आप्रवासीहरुले पाउने अस्थाई आवास अनुमति कार्डको समयावधि हेरफेर भएतापनि स्थाई आवासको समयावधिमा भने हेरफेर भएको छैन, अस्थाई आवास अनुमति प्राप्त भएदेखिको ५ बर्षको समयावधि यथावत नै रहेको छ।

पोर्चुगलको संसदद्वारा प्रस्तावित र मन्त्रिपरिषदद्वारा अनुमोदित कानुन २०२० को पूर्णपाठ :

[pdf-embedder url=”https://www.voiceofnepal.tv/wp-content/uploads/2020/02/ppl5-XIV.pdf”]

( पाण्डेय भोइस अफ नेपाल टिभीका को-फाउण्डर  हुन्। )

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading...

सम्बन्धित समाचार